språkråd

Husse och Matte

 

Visste ni att husse och matte kommer från bondesamhället, och egentligen står för husbonde och matmor.

 

Schlager i plural

 

Schlager är ett tyskt ord som betyder ungefär "något som slår". Att sätta ett engelskt plural-s efter är fel. Det heter helt enkelt schlager även i plural.

 

Avstavning

 

Det finns två avstavningsregler att välja mellan, den ena är enkonsonantsregeln, dvs "ett medljud till sista stavelsen", och ordledsprincipen, som går ut på att man delar upp ordet i stam och ändelse. I varje situation väljer man vilken princip som blir bäst. Det gäller att undvika missförstånd och otydlighet, men också att undvika fula korta ändelser.

 

Siffror eller bokstäver

 

I löpande text skriver man oftast bokstäver för antal, åtminstone för tal upp till tolv, men sammanhanget får avgöra. När siffran är särskilt viktig just som siffra skrivs den ut. "Jag var femton år då jag slutade skolan", men "I trafiken dödades 15 stycken under mars månad"

Omständlig och öppenhjärtig

Det heter "omständlig" med l, och "öppenhjärtig" utan l. Många både skriver och säger fel på de båda orden.

 

Katter och kattor

 

Katt i plural heter katter. Kattor är enbart honkatter.

 

Ikväll eller i kväll

 

Ska man skriva ikväll eller i kväll som ett eller i två ord?

Såväl särskrivning som hopskrivning är helt korrekt.

Vi rekommenderar ändå att man skriver isär dessa uttryck, som har betoningen på det andra ordet. Då behöver man inte heller tveka när man kommer till fall som i övermorgon och i förrgår, som inte kan skrivas ihop.

Skriv alltså också i dag, i går, i förrgår, i morgon, i morse, i natt i två ord.

Källa: Språkrådet

 

Större än mig

 

Är det korrekt att säga "han är lika stor som mig" och "han är större än mig?

Ja, det är det. Orden som och än kan i sådana jämförelsefraser tolkas som prepositioner, och då skall efterföljande pronomen stå i objektsform, alltså i detta fall mig.

Naturligtvis är det även korrekt att säga ”Han är lika stor som jag” och ”Han är större än jag”. Då tolkar man jämförelsefrasen som en förkortad sats där predikatsverbet (i det här fallet är) är utelämnat. Orden som och än är då konjunktioner, och val av pronomenform avgörs av vilken satsdel pronomenet utgör. I dessa båda fall är det subjekt, alltså i detta fall jag. Så skulle det vara enligt äldre språkregler.

Källa: Språkrådet (före detta språknämnden)

 

F vt

 

"Före vår tideräkning, f.v.t. och (efter) vår tideräkning, (e.)v.t. betecknar tid eller årtal, som ligger före respektive efter epoken("utgångspunkten", dvs år 1 i den gregorianska kalendern.Förkortningarna, numera företrädesvis utan punkter och e, har tillkommit under andra hälften av 1900-talet i avsikt att vara konfessionsneutrala alternativ på svenska till de traditionella f.Kr. respektive e.Kr. med gängse utläsning, eftersom denna kan anses som alltför kulturcentrerad.Med "vår" avses, liksom på tyska "unser", en neutral beteckning på vedertagen västerländsk gregoriansk era GE, som i brist på kalenderreform, brukas allmänt internationellt i officiella sammanhang . Utläsningen "vår" kan dock upplevas som kontroversiell. För användare, som skulle föredra en än mer neutral formulering finns såväl "vedertagen" som "västerländsk" att välja på."

Källa: Wikipedia

 

Megabit eller megabyte

 

"En bit är en binär siffra, alltså en etta eller en nolla. En byte är åtta bit.  

Bit är en förkortning av "binary digit". Byte kommer av "bite" (en tugga), men stavningen har ändrats till byte för att ordet ska bli lättare att skilja från bit. Ordet har använts sedan 1950-talet. Från början kunde det stå för olika antal bit, beroende på datortyp, men sedan 1960-talet är en byte alltid åtta bit. Det finns ingen förkortning för bit, men byte förkortas ofta B. 

En megabyte är alltså åtta megabit". 

 

Källa: Anders Lotsson (medlem av Datatermgruppen och journalist på tidningen Computer Sweden)

B=byte - nedladdningshastighet

b=bit - hastighet på Internet

Termerna representerar alltså olika sätt att räkna antalet bitar (ettor och nollor)

 

Stockholmsområdet med stor bokstav?

 

"Stockholmsområdet eller stockholmsområdet? Sammansättningar med egennamn inleds med stor bokstav - Stockholmsområdet, Storstockholm, Östersjöfiske, Ölandsbron, Falutrakten, Medelhavsländerna. Undantaget är fall där förledet förlorat sin karaktär av egennamn och snarast betecknar en typ av något; ölandstok, falukorv, eriksgata, vichyvatten."

Källa: Språkrådet (f. d Svenska språknämnden)

 

Med vänlig hälsning

 

 "Ett brev till såväl bekanta som främmande människor avslutas i dag vanligen med någon av fraserna med vänlig hälsningmed vänliga hälsningar eller vänliga hälsningar. De två första är ju egentligen varianter på samma tema, den ena i singular, den andra i plural. Vänliga hälsningar förekommer däremot sällan i singularversion; en avslutning som vänlig hälsning skulle antagligen uppfattas som mindre artig. 

Vi avråder från att använda en förkortning i stället. Det kan knappast uppfattas som särskilt hövligt. Det tolkas så att mottagaren är så oviktig att brevskrivaren inte vill göra sig mödan att skriva ut hela frasen."

Källa: Språkrådet (f.d Svenska språknämnden)

MVH med stora bokstäver är dessutom språkligt inkorrekt. Med Vänlig Hälsning skriver man ju knappast. 

Heidi Jergovsky