böcker om att skriva

Allmänt


Jag skriver, alltså är jag: En bok för fackskribenten som vill berätta - Jo Bech-Karlsen.

(Studentlitteratur)

Undertiteln beskriver innehållet. För den som vill göra facktexter mer levande.


Ordet är ditt - Patricia Tudor-Sandahl

(Wahlström & Widstrand)

Om hur skrivande kan läka själen.


Skriva med kropp och själ - Natalie Goldberg

(Norstedts Akademiska Förlag)

Öka kreativiteten i skrivandet med utgångspunkt i zenbuddismen.


Skrivarkalendern -

Varje månad har ett tema, och varje vecka en skrivövning som knyter an ett tema.

Gå in på www.skrivkalendern.se


Att skriva börjar här: inspiration, idéer och fakta - Maria Gummesson

(Ordfront)

Lättfattlig bok tänkt främst för ungdomar. Tar upp olika genrer, från prosa till lyrik.


Skriv - en bok om att skriva - Bente Clod

(Alfabeta)

Råd om hur man skriver prosa, poesi och journalistik.


Stilövningar - Raymond Quenau

(Bakhåll)

Rolig bok med en poänglös historia som berättas 99 gånger med lika många olika stilar.


Skrivtips - Irene Svensson Räisanen

Lättfattligt om hur man skriver allehanda texter, även lite om filmmanus och poesi.


En briljant bokidé - inspiration för slumrande författarsjälar - Mumme Mushalla.

(Natur & Kultur)

Hur man hittar och går vidare med en bokide.


Det sjunkna alfabetet - Peter Gustav Johansson

(Natur & Kultur)

Inspirerande om hur man kan skriva främst noveller och romaner, men även lyrik och dramatik.


Litterär gestaltning - Eriksson och Lundfall

(Almqvist & Wiksell)

En innehållsrik lärobok i författande. Innehåller skrivövningar.


Den åttonde dvärgen - en bok för skrivare som söker sina historier - Annika Burholm

(Podium)

En bok full av skrivövnigar som inspiration.


Skrivsätt. Handbok för unga skrivare - Sigbritt Ernald

(Alfabeta)

Beskrivningar över hur man skriver inom olika genrer. Målgruppen är främst ungdomar.


Om konsten att läsa och skriva - Olof Lagerkranz

(Wahlström & Widstrand)

Kloka råd och tankar om att läsa och skriva.


Skrivarbok. Om konsten att skriva prosa, poesi och journalistik - Siewert Carlsson

(Faun)

Titeln anger innehållet.


Skrivguiden - handbok i konsten att formulera sig - Lars Holger Holm

(Ordfront)

Skrivregler kort och gott, med många exempel på vanliga fel.


Skrivboken - Lasse Ekholm

(Bokförlaget Opal)

Inspirerande och praktisk, främst för ungdomar. Innehåller skrivövningar och roliga skrivlekar.


Lusten att skriva - Julia Cameron

(Kontrast förlag)

Hur man hittar sin skrivlust


Öka din kreativitet - den artistiska vägen - Julia Cameron

(Damm Förlag)

En träningsbok i att släppa fram sin kreativitet


Skrivarboken - Catharina Ström och Per Ström

(Liber)

Skrivråd med olika exempel för alla typer av skrivande, även olika slags brev.


Skrivboken - Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier - Siv Strömqviat

(Gleerups)

Skrivråd av alla slag.


Speciallitteratur


Att skriva en roman - Diane Doubtfire

(Bokförlaget Spectra)

Kort om hur man konkret skriver en roman.


Skrivandets hantverk - Sven Wernström

(Gidlunds)

Många goda skrivråd, speciellt till den som vill skriva ungdomsböcker.


Att skriva i tidning - Sören Larsson

(Natur & Kultur)

En bok om hur man skriver intressant för just tidningar.


Skriv bättre texter - Lena Holst

(Bokförlaget DN)

För alla som skriver i jobbet och vill lära sig skriva effektivare men ändå lättfattligt.


Att skriva romaner och noveller - Lars-Åke Augustsson

(Ordfront)

Skrivarhandbok i just det som titeln anger. Innehåller skrivövningar.


Skriva kåseri - Ingemar Unge

(Ordfront)

Om konsten att skriva kåseri. Exempel i slutet av boken.


Att skriva lyrik - Irene Svensson Räisanen

Innehåller bl. a skrivövningar.


Att skriva för barn - Ami Andersson & Ulf Nilsson

(Ordfront)

Råd om hur man går till väga när man skriver för barn speciellt.


Att skriva reportage - Stig Hansen & Clas Thor

(Ordfront)

En handbok och idébok om hur man skriver reportage.


Verskonstens ABC - Alf Henriksson

(Atlantis)

Innehållsrik och underhållande verslära.


Börja skriva - Andersson-Ek, Andersson & Edwardson

(ordfront)

För den som vill lära sig skriva för tidningar. Innehåller skrivövningar.


Romanens formvärld - Staffan Björck

(Natur & Kultur)

Om hur man bygger upp en roman.


Att skriva prosa - Lars-Åke Augustsson

(Ordfront)

Skrivarhandbok kort och gott


Att skriva prosa - Monica Rolfner

Finns på

Skrivarråd för prosaskrivning. Innehåller skrivövningar.


Spiken i körsbärsträdet - Peter Gustav Johansson

(Natur & Kultur)

"Lärobok" främst i konsten att skriva noveller. Innehåller skrivövningar och instuderingsfrågor.


Slam! Handbok före estradpoeter - Peter Grönberg

(Passus)

Tävlingsregler och tips för estradpoeter.


Film och teater


Filmmanus från A till Ö - Sara Lind

(Linnea Produktion)

e-bok. För att beställa boken som e-post - sara.lind@linema.com


Den listiga konsten - att skriva och regissera dramatik - Alan Ayckbourn

Konkreta råd om hur man skriver dramatik och om hur regissörer arbetar.


Dramatiskt berättande: om konsten att skriva ett drama - Mats Ödeen

(Carlsson bokförlag)

En bibel för dem dom lär sig skriva pjäsmanus.


Att skriva för film - Kjell Sundstedt

(Ordfront)

Hur du skriver ett filmmanus, från idé till färdig film.


Författare berättar


Skriv, skriv, skriv! 7 Författarintervjuer - Christer Pettersson

(Astrate)

Hur man blir publicerad. Kommer ut varje år.


Skriv på! En författares syn på skönlitteratur och författarskap - Elisabeth George

(Prisma)

Deckarförfattarinnan lär ut hur man modellerar fram en roman.


Konsten att berätta en historia - Blandade författare

(Ordfront)

16 författare intervjuas om berättandet.


Hur jag blev författare - Blandade författare

(Norstedts)

14 författare berättar sin historia.


Att läsa och skriva - V.S.Naipaul

(Wahlströms & Widstrand)

Essä om författarens förhållande till läsning från barnsben och hans sökande efter sin författaridentitet.


Att förhandla med de döda. En författare om skrivandet - Margaret Atwood

(Månpocket)

Författaren analyserar författarens roll; sin egen och andras.


Att skriva - en hantverkares memoarer - Stephen King

(Bra Böcker)

Stephen King berättar om hur han skriver och ger generella tips om saker man bör tänka på när man skriver.


Doc. Nr 15, manus - red. Stephan Farran-Lee

(Pan Pocket)

Med hjälp av ett antal texter berättar författare från hela världen hur de skriver.


Språkregler


Svenska Akademins grammatik (4 band) - Teleman, Hellberg, Andersson

(Norstedts ordbok)

Heltäckande grammatik


SAOL - Svenska Akademins ordlista

(Norstedts ordbok)

Normerande ordbok. Svenska Akademins ordbok finns på nätet.


Svenska skrivregler

Svenska språknämnden

(Liber)

Här finns allt som man behöver om skrivregler.


Prismas främmande ord

(Norstedts ordbok)

Ordalydelser och härstamning av "främmande" ord.


Handbok i svenska - Gösta Åberg

(Månpocket)

Språkregler. Lättfattligt skrivet.


Hur ska det heta? Tidens lilla språkriktighetslexikon - Gösta Åberg

(Tiden)

Språkregler med ämnena i alfabetsordning.


Norstedts Svenska synonymordbok, Ord för Ord

(Norstedts ordbok)

Svenska synonymer för alla slags ord.


Övrigt


Förlagskontakten

(Tidnings AB Svensk Bokhandel)

Adresser till de flesta förlagen i Sverige.


Mediapocket

(Expressen/GT/Kvällsposten)

Förteckning över Sveriges tidningar och statistik runt dem Bra att ha för frilansskribenten som skriver artiklar.