Göran C O Claessons dikter

Uppgift

 

Jag visste jag fått en uppgift.

Jag visste det redan som barn.

Den skulle visa sig! 

 

Undertiden 

var det var bra att sköta skolan. 

 

Jag visste jag fått en uppgift.

Jag undrade vad den var

och vad den skulle kräva. 

 

Undertiden 

var det bra att ta examen. 

 

Jag letade efter min uppgift

i rörelse efter rörelse. 

 

Undertiden 

blev min familj allt viktigare. 

 

Nu har jag vuxna barnbarn.

Nu begraver jag vänner

och begrundar Fonus vita arkiv. 

 

Undertiden

spanar jag efter min uppgift. 

 

 

 

Argument 

 

Fjortonåringar på rad.

Några hör vad han säger.

Fjortonåriga ögon på rad.

De flesta ser vad han gör. 

 

En gud, bara en, men ändå tre.

Prästen förklarar.

Han vankar längs raden,

fram och tillbaka

Några hör, de flesta ser.

 

Ögon följer åt vänster.

Ögon följer åt höger.

Ögon följer uppåt

när han kastar sin nyckelknippa,

nedåt när han fångar knippan. 

 

Upp på Fadern, sedan ned.

Upp på Sonen, sedan ned.

Upp på Den Helige Ande, sedan ned. 

 

De som både hör och ser,

de förstår

att prästen inte tror.

 

 

 

Tvåbäddsrum

 

Synen, talet och vänster hand

det var allt hon hade kvar

Snälla diakonissor

skötte hennes förlamade kropp

och kämpade för hennes liv.

 

En trotjänarinna,

det var vad hon varit.

En ängel,

det var vad hon blev.

En ängel för nya väninnan

i sängen bredvid.

Hon log mot väninnan, 

hon pratade med henne,

hon ringde på klockan åt henne.

 

Hon fick aldrig behålla väninnan.

Det hann alltid komma en ny

till sängen bredvid.

 

Vid det sjuttonde året

skrek väninnornas ängel

sitt Eli, Eli, lema sabachtani!

Hon skrek allt hon förmådde:

 

Herre Gud!

Varför straffar du mig så länge?

 

Vad är det för synd jag begått?

Tala om vad det är jag gjort?

Det måste vara något förfärligt!

Kan jag inte få göra bot?

Herre Gud, förbarma dig över mig!

Låt mig få sluta!

 

Hon fick inte sluta den gången heller

när min mormor dog där bredvid:

Hennes skri kan jag ännu höra

när någon inte får dö.

 

 

 

Egna ögon

 

Titta, grabbar!  En Fiesler-Storsch!

Det såg de tre grabbarna direkt.

Hemma byggde de modeller.

De kunde krigets olika plan.

 

Järnkors under vingen!

Hakkors på stjärten!

Nationalitetsbeteckningar,

det var något de var säkra på.

Tyskt spionplan!

Vi måste iväg och ringa!

 

Vänta lite!  Motorn hackar!

Planet nödlandar ju!

Vi måste springa fram

och se vart tyskarna tar vägen!

 

Det var en Fiesler-Storsch!

Den var tydligt målad

med den svenska kronan,

med det blågula märket

och med SE-bokstäverna.

 

Tre grabbar  stirrar.

Det tar tid för dem

att tro sina ögon.

 

 

 

Välkomst

 

Efter tjugotvå cykelmil

går  benen av sig själva

men inte fort.

 

Inne i stenstaden

finns mycket att se,

uppåt mot höga hus,

framåt längs vedstaplar,

åt sidorna med mjölkbutiker

och fiskbutiker med rinnande fönster.

 

Inne i stenstaden

finns mycket att höra

mellan kuskar och cykelbud,

mellan konduktörer och påstigande

mellan gående

som bär eller drar eller skjuter.

 

Då får han höra

de första orden i Stockholm:

Kör på, bonndjävel!

 

 

 

Hämnd

 

Klassföreståndaren

fick hela klassen att skratta.

Han läste högt från katedern

den svage elevens engelska fel.

 

Klassföreståndaren

gav den svage eleven order att tiga

när en engelsk reselektor tog vid.

med sina grammatiska fel.

 

Klassföreståndaren

fanns inte längre i livet

när den svage eleven

kom hem från England

med Matriculation Exam.

 

 

 

Val

 

Ja, visst var hon härlig!

Det var inte det!

Nej, inte tröttnade jag på henne!

Så som hon var i sängen!

Nej, nå't sån't,

det får man väl bara uppleva

en gång i livet.

 

Ja, det var synd

att hon skulle ta det så hårt.

Men jag ville ju bilda familj!

Och hon var professorsdotter.

En annan . . .

Hon studerade

och skulle bli akademiker.

En annan . . .

 

Hon var väldigt snygg, det var hon

  --  men hon var  så smal!

Hon var inget för avel!

Jag ville ju bilda familj!

Då är det bäst med breda höfter

och en kvinna som . . .

Ja, en annan . . .

 

Hon borde ha förstått själv!

Ja, nu har jag två grabbar

och dom har en riktig morsa.

Men det var synd

att hon skulle ta det så hårt.

 

 

 

Folkskola

 

Magistern kan väl lära oss engelska!

Vår vanliga magister kan inte engelska!

Magistern!

 

Årskurs fem och sex och sju

i samma klass

blir allt ivrigare.

 

Ta det lugnt!

Jag är vikarie!

Jag får inte ändra i schemat!

 

Magistern!

Vi kommer tidigare på morron!

Magistern kan väl försöka!

 

Magistern försökte.

Barnen kom en halvtimme

innan skoldagen började.

De kom en hel termin.

 

De var tolv och tretton och fjorton år

and eager to learn.

 

 

 

Vikt

 

Ja, till sist var det då språket.

Amanuensen skriver för lätt!

Nej, inte lättvindigt, visst inte!

Men man förstår amanuensens utkast

utan vidare!

Detta är ett ämbetsverk.

Verkets yttranden

måste väga tungt.

Amanuensen måste lära sig

att lägga tyngd i språket!

 

 

 

Auktoritet

 

Han grips av beundran

för Marcus Wallenberg

när Internationella Handelskammaren

håller kongress.

 

Skärpt och saklig

fördelar denna legend

sina uppdrag bland direktörerna.

De skall tala, bevaka och rapportera.

Den svenska delegationen

blir effektivast av alla

och får mest med sig hem.

 

Han märker att det finns direktörer

som vill synas

av  Markus Wallenberg

och försöker skymma andra.

 

Han fotograferar presidiet

när det leds av Wallenberg.

Han låter polaroidfotot torka

när alla går till lunch.

När direktörerna kommer tillbaka,

är fotot så torrt det kan bli.

Det är också rivet i bitar.

Någon har hjälpt Dodde

att vara, icke synas.

 

Han grips av förundran över spelet

kring Markus Wallenberg.

 

 

 

Vindar

 

I Hjorts röda grammatik

läste min mor:

Gott

hat die Welt geschaffen.

 

I Hjorts röda grammatik

läste jag:

Der Führer

hat Ordnung geschaffen.

 

I Hjorts röda grammatik

läser min dotter:

Der Künstler

hat ein Meisterwerk geschaffen.

 

Vi tillhör ett folk

som väter fingret

och känner efter

hur vinden blåser.

 

 

 

Ansvar

 

Det var helt förfärligt för mig,

det som hände!

Flyktingarna hade gnällt länge

över att de var långt från stan.

För all del,

storstadsbor från Warszawa

trivs väl inte i Marstrand på vintern.

 

Plötsligt segnade en man ned

med tydliga symtom på hjärtinfarkt.

Jag fick faktiskt allt att klaffa

med båt över sundet

och ambulans till Sahlgrenska.

Inom mindre än fyrtio minuter

rullades han in på intensiven,

och där stod läkarna beredda.

Och kan du tänka dig vad som hände?

 

Karl'n hoppar upp från båren!

Han presenterar sig för läkarna

som en kollega!

Han berättar för läkarna

att han bara ville testa

om sjukvården fungerade

på förläggningen ute på ön.

Han skakade hand med läkarna.

De skrattade, konstigt nog.

 

Ja, du kan förstå hur jag kände mig!

Jag skämdes som en hund!

Det var ju jag som hade ansvaret!

 

Det föreståndaren ville.

det var att ta hand om.

Han var  svensk.

 

 

 

Rätt man

 

Veteranordföranden

i Statens Offentliga Utredande

på telefon:

Vi måste ge ledamöterna lite uppmuntran.

Vi tvingas vänta på sakkunnig rapporter.

 

Utredningen drar ut på tiden.

Kommittéarvodena är låga.

Huvudsekreteraren lyssnar,

men han förstår inte.

 

Ordföranden fortsätter:

Nu, inför semestrarna,

måste vi ge dem arvoden

för lite fler sammanträden!

 

Huvudsekreterarn tror inte sina öron.

Utanordna betalning

för möten som inte ägt rum?

 

Ordföranden skriker:

Du är ju dum!

 

Huvudsekreteraren for på semester,

stolt och utan att utanordna.

Hans vikarie gjorde det i stället.

Han var inte dum.

Han blev generaldirektör.

 

 

 

Demonstration

 

Hon arbetade i en organisation

man lyssnar till.

Hon klättrade i ett parti

med makt.

Hon syntes och hördes.

 

Jag ska iväg till Arlanda.

Jag ska hämta amerikaner

till konferensen.

Jag tar med mina färgade barn

så att amerikanerna förstår

var vi står i sådana frågor.

 

Det blev tyst omkring henne.

 

 

 

Årgångar

 

Den ene aidsinformatören

var ung när pillret kommit.

Han ömkar sig över ungdomarna.

Han tycker gränslöst synd om dem.

De skruvar på sig.

 

Den andre aidsinformatören

var ung långt före pillret

och de lagliga aborterna.

Han talar om för ungdomarna

hur de bör skydda sig.

De lyssnar.