poetry slam

”Det går inte att tävla i poesi – alltså gör vi det”

 

Bob Holman

 

 

Poetry Slam tillkom i Chicago i mitten av 80-talet. Grundaren hette Marc Smith. 1995 hölls Sveriges första SM i Poetry Slam och har sedan dess vuxit till en stor rörelse.

 

Dikterna framförs på scen, måste vara skrivna av poeten själv, får vara högst tre minuter långa och poängsätts av en jury efter text och framförande. Juryn består av tre till fem frivilliga ur publiken. Den ger poäng för varje framträdande enligt en skala 0,1 till 10. Den lägsta och den högsta poängen stryks.

Man kan tävla individuellt eller i lag. Först tävlar man i lokala deltävlingar på våren, och har då chansen att kvala till SM som brukar gå av stapeln i maj.

 

Grenarna i SM:

Mästartävlingen -

Korar Lagmästare och Svensk mästare.Triathlon -

Multikonstverk med en poet, en musiker och en dansare som tävlar i ett lag.Improesi -

Individuell tävling i att improvisera poesi.Ljudpoesi -

Individuell tävling i att läsa ickeverbal poesi, dikter utan begripligt språk.Trubadurslam -

Individuell tävling i att sjunga poetisk text och ackompanjera själv på stränginstrument. 4 minuter.

 

I de lokala tävlingarna brukar än så länge de speciella grenarna inte vara så vanligt förekommande, i brist på tävlande.

På initiativ och i regi av Sollentuna författarsällskap har sedan 2003 Poetry Slam anordnats i Sollentuna. Sollentunas Poetry Slam- lag har sedan 2005 deltagit i SM med goda placeringar.

Vill du kvala till SM genom att vara med i de lokala tävlingarna, mejla Ingwar - ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se

OBS! Under 2008 har författarsällskapet inget engagemang i Poetry Slam, men vi räknar med att komma tillbaka 2009.

Läs mer på www.estradpoesi.com