ge ut på förlag

 

 

Här får du lite tips om hur du väljer förlag och hur du presenterar ditt manus på bästa sätt.

 

 

Manuset

 

Manuset bör vara skriftligt. En del förlag tar dock emot via mejl. Kolla på respektive förlags hemsida hur de vill ha det. Där står det också om förlagen skickar manusen i retur, om de vill ha returporto etcetera.

Manuset bör vara maskinskrivet med dubbelt radavstånd, marginal bred nog att anteckna i, och skrivet bara på den ena sidan med sidnumrering. Förlagen brukar ibland rekommendera att bara skicka delar av manus eller synopsis. De får så många manus, och kan, om de får korta sådana, snabbare läsa igenom dem. ibland kan det vara bra att skicka ett icke komplett manus om man är osäker på idén och vill slippa onödigt arbete, men ett manus presenteras förstås bäst i sin helhet.

Förse manuset med en titelsida där titeln på manuset och ditt namn står. Skriv också en liten adresslapp i ena hörnet på titelsidan med namn, adress och telefonnummer.Skicka gärna med ett kort introduktionsbrev där du kort presenterar dig själv och manuset, och talar om varför just ditt manus bör bli en bok. Allt du skickar bör du ta kopior på. Det finns tyvärr förlag som slarvar bort manus. Det kan också vara bra att be någon utomstående läsa manuset innan du skickar det. Synpunkter från utomstående kan vara ovärderliga.

 

 

Välj förlag

 

Titta i bokhandeln och i biblioteket vilka förlag som skulle passa till ditt manus. Alla förlag har nämligen en utgivningsprofil. Vissa ger bara ut barnböcker; en del har stor utgivning av psykologiböcker, andra ger bara ut läromedel osv. Det finns en bra skrift på biblioteken som heter Svensk bokhandel, där man ser ungefär vad som givits ut under året av de vanligaste förlagen.

Stort eller litet förlag? Mindre förlag får in färre manus, alltså är konkurrensen mindre, men samtidigt ger de ut färre titlar och har ofta smalare inriktning. Vid en eventuell utgivning har sedan större förlag bättre möjligheter till marknadsföring. Mindre förlag fungerar lite olika i fråga om mod att ge ut debutanter. Ibland kan det vara lättare att få ut ett manus på ett litet förlag, ibland vågar de inte satsa för att de inte har råd med en eventuell ekonomisk förlust.

Adresser till de större förlagen, och många mindre, hittar du på Eniro eller Gula sidorna under rubriken "bokförlag" Annars finns en skrift från Svensk Bokhandel - "Förlagskontakt" med alla Sveriges förlag. Alla förlag har också hemsidor med alla kontaktuppgifter.

Skicka manuset till ett par, tre förlag åt gången. Om du får ett positivt besked från ett förlag är det bara att ge "återbud" till de andra. Skriv alltid upp vilka förlag du skickat till och vilket datum det är sänt. Efter ett halvår är det kanske dags för en efterlysning till förlaget.

 

 

På förlaget

 

Det är väldigt olika hur lång tid det tar innan man får besked från ett förlag. Det kan ta allt från ett par dagar till flera månader, ibland t o m ett åt om manuset anses svårbedömt. förlaget harkanske t ex en speciallektör som tar tid på sig.

Ibland får du en mottagningsbekräftelse från förlaget, där det kan stå hur lång tid det tar innan du får besked; cirka två månader är normaltid. De stora förlagen får in över 1000 titlar per år, och ger kanske ut bara 20 titlar.

Refuseringar kan se lite olika ut. Har man tur får man kanske lite tips på andra förlag som passar manuset bättre, och ibland får man tips på ändringar i manuset eller kanske t o m ett lektörsbrev med. Men standardrefuseringen säger att "manuset inte passar in i utgivningen", vilket kan betyda nästan vad som helst. Men blir du refuserad finns det ingen anledning att ge upp. det finns massor avförlag. Tyvärr går många förlag inte alltid efter kvalitet utan efter hur en bok kommer att sälja. S k smala böcker (de som har en liten målgrupp kan vara svåra att få ut. Dit hör tyvärr fortfarande t ex poesi, där konkurrensen också är hård.

 

 

Utgivning

 

Om du så får det glädjande beskedet att ett förlag vill ge ut din bok, finns det en del att tänka på. Först och främst måste du fundera över hur mycket du är beredd att kompromisssa. Ibland vill förlaget göra stora ändringar eller kanske bara köpa en del av manuset. Ge inte besked direkt utan tänk över ordentligt hur duvill göra. Chansen till utgivning kanske inte kommer igen. Å ena sidan kanske din tanke om hur den färdiga boken ska se ut kanske int är den bästa, å andra sidan behöver inte förlaget ha rätt.

 

 

Kontrakt

 

Innan du skriver kontrakt är det bästa du kan göra att ta kontakt med Författarförbundet. Där finns jurister som kan svara på dina frågor, och där kan du också få ett s k ramkontrakt som kan leda dig lite.

Det finns två huvudtyper av royalty - försäljningsroyalty och produktionsroyalty. Vid försäljningsroyalty utgår ett garantibelopp vid utgivandet och en årlig procent av försäljningen. Vid produktionsroyalty utgår en engångssumma enligt överenskommelse. Utöver huvudtyperna finns allehanda varianter mellan dem.

Lycka till med ditt manus, och kom ihåg -

Det som aldrig lämnar byrålådan har väldigt liten chans att bli publicerat!

 

 

Tips

 

Se under Ge ut boken själv, på Tips. Där hittar du en länk till juridiska frågor om bokutgivning.

 

Förlagskontakten är en bok med adresser till de flesta förlagen i Sverige. Utges av SvB varje år.

 

Det finns lektörer som mot en summa läser och bedömer ditt manus innan du skickar det till förlag. Sök på Lektörstjänst på Google.