Hem

Sollentuna Författarsällskap

Sollentuna Författarsällskap utgörs av författare och andra som på något sätt spridit ord, alltifrån sagotanter till "traditionella" författare. 

Sällskapet ger ut antologier sedan 1998, ungefär en om året, i olika genrer eller teman.

Vi har aktiviteter både inom och utanför Sällskapet, såsom uppläsningar och debatter om litteratur och språk. Vi anordnar bl a Poetry Slamtävlingar, bokbytardag och har en årlig skrivartävling för högstadiet. Som medlem eller vänmedlem får du även medlemsbrev med tips på litteraturevenemang och skrivartävlingar och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i Sällskapet. 

Om du är publicerad författare eller på annat sätt uppfyller våra kriterier är du hjärtligt välkommen att söka medlemskap hos oss (årsavgift 200 kr) Annars är du välkommen i vår vänförening (årsavgift 100 kr). 

Senaste nytt:  År 2019 kommer vi ut med en ny antologi med tema Science Fiction. 

 

Sollentuna Författarsällskap

Box 6099

192 06 Sollentuna

 

E-post:

heidi@sollentunaforfattarsallskap.se

 

 

 

Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter

Pg: 931191-1

Köp vår senaste antologi Jubileumsblandning för

90 kronor. Mejla Sain

sain@sollentunaforfattarsallskap.se